Bartek Janusz / Roulette commercial

Dir: Olga Czyżykiewicz
Dop: Michał Łuka
Edit: Paweł Pietryna